Πηλήκια
.
Φιγούρες με καρδιές
Φιγούρα με καρδιά
.
Μαύρες καρδιές
.
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο
Προσευχές
.
.
.
Σφυράκια
.
Πνεύμονες
.
Κεφάλια
.
Χωρίς τίτλο

2014.ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην γκαλερί Eleftheria Tseliou.