Χωρίς τίτλο
.
.
Χωρίς τίτλο
.
.
Χωρίς τίτλο
.
.
.
.
Χωρίς τίτλο
.
.
.
Ψωμί
.
.
.
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο
.
.
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο
Σχέδιο
Σχέδιο
Χρώμα

1993-1996.FOCUS-Σχολή Φωτογραφίας & Βιντεο.